دانلود آهنگ نغمه را گه زیر و گه بم میکند غلام کویتی پور

دوشنبه - 14 نوامبر 2022

هم اکنون سوپرایز ویژه رسانه سانگ پلی بک برای شما ♡ دانلود اهنگ نغمه را گه زیر و گه بم میکند با صدای غلام کویتی پور به همراه تکست و بهترین کیفیت ♫

Download Old Music BY : GHLAM KVYTY PVR | NGHMH RA GH ZYR V GH BM MYKND With Text And 2 Quality 320 And 128 On SongPlayback.ir

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎝♡

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝♡

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝♡

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

🎝♡

🎝♡

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان خون است به دلهامان 🎝♡

فریاد و فغان دارم دوردیکش میخانه

هر سو نظر اندازی صد خاطره می سازی 🎝♡

زآنها که سفر کردند دلشاد از این خانه

تا سر به بدن باشد این جامه کفن باشد 🎝♡

فریاد اباذرها ره بسته به بیگانه

ای وای که یارانم گلهای بهارانند 🎝♡

رفتند از این خانه رفتند غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه 🎝♡

هم سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

قصه دل دلکش است و خواندنیست 🎝♡

تا ابد این عشق و این دل ماندنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝♡

خرمنی آتش فراهم میکند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

مرکز درد است و کانون شرار 🎝♡

شعله ساز و شعله سوز و شعله کار

خفته یک صحرا جنون در چنگ او 🎝♡

یک نیستان ناله در آهنگ او

نغمه را گه زیر و گه بم میکند 🎝♡

خرمنی آتش فراهم میکند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

کرده خود را میزبان شعله ها 🎝♡

تا بسوزد در میان شعله ها

عشق اینجا اوج پیدا می کند 🎝♡

قطره اینجا کار دریا می کند

رخصتی تا ترک این هستی کنین 🎝♡

بشکنین این شیشه تا مستی کنین

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست 🎝♡

راستی نا دیدنی ها دیدنیست

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

چنگ دل آهنگ دلکش میزند 🎝♡

ناله عشق است و آتش میزند

🎝♡

🎝♡

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند